Årsmöte

Årsmöte 2024

Årets  årsmöte 2024-03-26 kl 20:00

Teatergatan 19, efter träningen

Då var det dags för vårt årsmöte. Vi tycker att det är vikigt att just du kommer! Vår förening är ideell och det innebär ofta att få gör väldigt mycket... Det är inte konstigt i sig men för att det skall vara värt besväret så är det uppskattat om ni tar den lilla stunden och är delaktiga i det viktigaste mötet vi har i föreningen.

Varmt välkomna!

Motioner måste vara oss tillhanda senaste den 12/3!

 
 
 
 

Handlingar


Klicka på dokumentet så kommer du kunna läsa det!
Röd text innebär att dokumentet är tillgängligt, svart text inte klart än för publicering. 

Anmälan

Det är bra om du anmäler dig men viktigast är att du kommer!

Jag tänker delta och anmäler mig här.