Hem
DSC_1349
Jiujitsu_Jullägret 2019-50
Jiujitsu_Jullägret 2019-37
Jiujitsu_Jullägret 2019-35

Vårterminen 2021


Under rådande pandemi så kan vi inte bedriva någon träning. Vi hoppas så klart att vi kan komma igång så fort som möjligt men i nuläget så har vi ingen prognos för när träningen kan återupptas.

Vi kommer att kontakta alla medlemmar när träningen kommer igång och för alla er som är nyikna kan ni se antingen här på hemsidan eller på Facebook när vi är igång. Normalt har vi öppet intag vilket innebär att man kan börja träna när som helst under terminen.Välkommen till en ny värld

Hos oss får Du lära Dig


...ett praktiskt självförsvar som kan skydda dig mot det hot och våld som tyvärr finns och som du kan råka ut för


...ett praktiskt självskydd, som hjälper dig både i vardagslivet och yrkesarbetet

Alla kan träna jiujitsu

Vi har en enkel filosofi, alla kan utifrån sina förutsättningar! Att det dessutom är roligt och att vi har en fantastisk gemenskap är bara en bonus!


Jiujitsuklubben Kano i Göteborg erbjuder självförsvarsträning enligt Svenska Jiujitsuförbundets principer. Detta innebär för dig ett effektivt och realistiskt självförsvar anpassat till svenska lagar och regler.


Vår huvudprincip är att med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt, utan att förorsaka smärta eller skada. Vi visar alltså hänsyn även gentemot angriparen, dels för att undvika att våldet trappas upp men även för att minimera risken att bli åtalade för misshandel eller övervåld.