Våra instruktörer

Riksinstruktör Benny Eriksson, bilden är tagen ifrån SJF:s sommarläger

Våra instruktörer


För att bli instruktör så genomgår man en utbildning som tar ungefär 2 år att ta sig igenom. Man drillas i framställningsteknik, bedömningsteknik, sjukvård, pedagogik, juridik, etik och massor av andra ämnen. Utöver detta så fortsätter den praktiska träningen i hemmaklubben med att praktisera mellan kurstillfällena. Det är SJF som håller i utbildningen och licenserar nya och gamla instruktörer. 


Vi har flera olika nivåer på instruktörer och när man börjar så börjar man som Aspirant därefter blir man Klubbinstruktör, Förbundsinstruktör, Specialinstruktör och Dan instruktör. 


Hos oss har vi en bra blandning och en god tillväxt av instruktörer.  

Huvudinstruktör/

Specialinstruktör

Anders Velén

5:e Dan jiujitsu

Send Email

Specialinstruktör

Malin Knoop

3:e Dan jiujitsu

Send Email

Förbundsinstruktör

Raam Mleczkovicz

3:e Dan jiujitsu

Send Email

Klubbinstruktör

Jonas Borgström

1:a Dan jiujitsu

Send Email