Om oss

OM JK Kano

JK Kano är en förening med lång tradition och en rik historia. Klubben drivs idéellt där vår grundläggande inställning är att vi skall ha roligt tillsammans. Vår träning bygger på vi skall må bra och att vi skall hjälpa varandra att utvecklas. 

Inom Durewall Jiujitsun tränar och agerar vi utifrån våra EMJ-regler (Etiska, Medicinska och Juridiska regler) vilket skiljer ut oss ifrån liknande föreningar. Detta tror vi är en av flera viktiga faktorer till varför vår jiujitsu passar för alla. 

Vi har en aktiv styrelse som består av flera med lång erfarenhet av styrelsearbete och de som har mindre erfarenhet men som kan se på styrelsearbetet på ett sätt vilket tillför mycket nytänk, samtidigt som vi har stabilitet.

Instruktörsgruppen består av både instruktörer på olika nivåer men också ett antal aspiranter. Instruktörsgruppen vidareutbildas kontinuerligt och vi har förmånen att ha flera duktiga instruktörer.