Om Durewall jiujitsu

Vår svenska jiujitsu

Var kommer den ifrån?

Jiujitsu är en renodlad självförsvarsträning som ursprungligen kommer från Japan och har anor som går flera hundra år tillbaka i tiden. Själva ordet “jiujitsu” är japanska och betyder “mjuk teknik” vilket är ett sätt att övervinna angriparens kraft.


Grundfilosofin i Jiujitsu är att med teknisk färdighet kompensera eventuell underlägsenhet i fysisk styrka vilket gör att den passar alla åldrar, ung såväl som gammal, kvinna som man.

Kurt Durewall

Jiujitsu enligt Durewallsystemet är en självförsvarsform som utformades av Kurt Durewall på 1950-talet. Durewall skapade då ett unikt system för effektivt självförsvar för realistiska situationer, som ändå ryms inom det svenska rättsväsendet.

Strävan ligger i att kunna försvara sig effektivt och ändå hålla sig inom de etiska och juridiska gränser, som beskrivs i förbundets etiska, medicinska och juridiska regler.

Svenska Jiujitsuförbundet (SJF) är en sammanslutning av klubbar som utövar den moderna jiujitsu som skapats av Ganso Kurt Durewall. SJF består av 20-talet klubbar med 1000-talet medlemmar.

  • Vår jiujitsu kan man träna för motionens skull, för att lära sig självförsvar eller bara för att det är så roligt! Vi tävlar dock inte (man tävlar endast med sig själv) i detta system, vilket gör det trevligare att träna och stärker klubbgemenskapen även utanför klubben.
KLubbläger Kano 20180428-15
Jiujitsu_Jullägret 2019-54
Jiujitsu_Jullägret 2019-53
Jiujitsu_Jullägret 2019-59
Jiujitsu_Jullägret 2019-61
Jiujitsu_Jullägret 2019-64
Jiujitsu_Jullägret 2019-49
Jiujitsu_Jullägret 2019-52
Jiujitsu_Jullägret 2019-51
Jiujitsu_Jullägret 2019-40
Jiujitsu_Jullägret 2019-41
Jiujitsu_Jullägret 2019-28
Jiujitsu_Jullägret 2019-27
Jiujitsu_Jullägret 2019-31
Jiujitsu_Jullägret 2019-08
Jiujitsu_Jullägret 2019-06
  • Det effektiva och humana utförandet vid exempelvis handleds-, arm- och huvudgrepp uppnår man genom att alltid se till att ha kroppen i rörelse så att balansbrytning sker. Detta är en av de sex grundprinciper som ingår i Durewall jiujitsu.
  • Jiujitsu enligt Durewallsystemet är alltså ett modernt självförsvarssystem som är väl anpassat till svensk nödvärnslagstiftning. När man försvarar sig kan man riskera att bli åtalad och dömd för misshandel om någon skadas, även om det sker i självförsvar. Durewall jiujitsu tar hänsyn till detta både i princip och teknik.
  • Genom att träna vår jiujitsu får man "en verktygslåda med flera olika verktyg" att försvara sig med, om man skulle behöva. Det innebär att man har goda chanser att göra det utan att skada sin angripare.
  • Att undvika att skada sin angripare har även fördelar i form av att man undviker att trappa upp en konfliktsituation, vilket lätt händer om man tillfogar smärta. Angriparen blir då i många fall ännu aggressivare. Kan man undvika detta har man mycket större chanser att lugna ner situationen och därmed  möjlighet att komma undan oskadd.