SJF Jubileumsåret 2021 (publik)

Jubileumsåret 2021

2021 är året vi firar som förbund 50 år. Det skall vi inte låta gå obemärkt förbi... 

På den här sidan kommer vi publicera saker som kommer att hända men också sådant som har hänt!