Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Årets  årsmöte kommer vara både digitalt 2022-03-17 

kl 20.00

Då var det dags för vårt årsmöte. Vi tycker att det är vikigt att just du kommer! Vår förening är ideell och det innebär ofta att få gör väldigt mycket... Det är inte konstigt i sig men för att det skall vara värt besväret så är det uppskattat om ni tar den lilla stunden och är delaktiga i det viktigaste mötet vi har i föreningen.

Varmt välkomna!

Motioner måste vara oss tillhanda senaste den 21/2!

 
 
 
 

Handlingar

Jag tänker delta fysiskt!

Jag tänker delta fystiskt och anmäler mig här.

Jag tänker delta digitalt!

Jag tänker delta digitalt och anmäler mig här. Mer info här.